ГЕРИ СПОРТ 2017 се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин  www.biodzen.com .

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „ГЕРИ СПОРТ 2017“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Беласица 45-47, тел. за контакт 0894249593 и електронна поща: sales@biodzen.com, което дружество е администратор на лични данни и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 426956.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

·         Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от ГЕРИ СПОРТ 2017 и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.biodzen.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  sales@biodzen.com.

·         Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.biodzen.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  sales@biodzen.com.

·         Други данни – освен посочената по-горе информация, ГЕРИ СПОРТ 2017 събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно ГЕРИ СПОРТ 2017 при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват ГЕРИ СПОРТ 2017 за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

ГЕРИ СПОРТ 2017 може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начин не се предоставят на трети лица. ГЕРИ СПОРТ 2017 не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ГЕРИ СПОРТ 2017 може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.